Tiến Độ Thi Công Cổng Chính KĐT DANKO CITY Tiến Độ Thi Công Cổng Chính KĐT DANKO CITY Tháng 08/2020 Cổng Chào KĐT Lớn Nhất Việt Nam